Cenik

  • Individualna terapija 50 minut; 70 EUR
  • Družinska terapija 50 minut; 80 EUR
  • Svetovanje 50 minut; 70 EUR
  • Terapevtska skupina 90 minut; 120 EUR na mesec
  • Psihološki pregled in ocena pripravljenosti otroka za šolo; 150 EUR
  • Mediacija 50 minut; 70 EUR
  • Individualna supervizija 50 minut; 60 EUR (po priporočilu Socialne zbornice Slovenije za supervizorje z licenco)
  • Skupinska supervizija 90 minut; 35 EUR na osebo
  • Psihološko poročilo 50 EUR
  • Predavanja in delavnice po dogovoru glede na zahtevnost in dolžino trajanja.

Termin, ki se ne odjavi en dan prej, se obračuna po ceniku.
Vse storitve so samoplačniške.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.
Nisem zavezanec za DDV.
Ne poslujem z žigom.

Cenik velja od 1. 9. 2023