Mladostniki (od 12. leta naprej)

Mladostništvo je čas velikih izzivov, čas pospešenega telesnega, čustvenega, kognitivnega in socialnega razvoja. Po eni strani mladostnik stremi k neodvisnosti in samostojnosti, po drugi strani pa je notranje ranljiv, negotov, spopada se s strahovi in se v odraslem svetu z odraslimi težko znajde.

Mladostnik v obdobju zorenja in sprememb pogosto niha v razpoloženju, svoja čustva težje prepoznava in poimenuje. Čustveno nihanje pa se pogosto kaže tudi v njegovem impulzivnem in nepredvidljivem vedenju.

Kadar se mladostnik znajde v stiski svoja čustva težje prepozna in poimenuje, težje prosi za pomoč. To lahko privede do različnih čustvenih, vedenjskih ali celo zdravstvenih težav, za katere zdravnik ne najde pravega vzroka.

Terapevtsko delo z mladostnikom poteka s pomočjo kreativnih medijev (likovno ustvarjanje, kolaž, glina, peskovnik, gibalne tehnike, terapevtske igre) preko katerih s terapevtom razvije varen, sproščen in zaupen terapevtski odnos. Mladostnik se preko ustvarjanja uči prepoznavati svoja čustva, jih sprejeti in izraziti na varen, funkcionalen način, predelati neprijetne izkušnje, krepi stik s svojim telesom in gradi pozitiven odnos in zaupanje do sebe.

Srečanja potekajo 1x tedensko,  50 minut. Po vsakem četrtem srečanju, imamo srečanje skupaj s starši.

V katerih primerih napotiti mladostnika na terapijo?

 • Pri mladostniku je opaziti stisko; umika se, zapira se vase
 • Nenadno mu upade uspeh v šoli, izostaja iz šole
 • Doživel je travmo, zlorabo (psihično, fizično, spolno)
 • Sooča se z izgubo (smrt bližnjega, razveza staršev)
 • Je tesnoben in prestrašen
 • Težko nadzoruje jezo, izkazuje odklonilno vedenje
 • Je agresiven v odnosu do drugih ali do sebe (se samopoškoduje)
 • Ima slabo podobo o sebi in nizko samozavest
 • Je brez volje, žalosten, osamljen, napet
 • Težko vzpostavlja stike z drugimi
 • Mučijo ga bolečine v trebuhu, glavoboli, neješčost za katere zdravnik ne najde vzroka
 • Trpi za paničnimi napadi

Skupina za razvoj pozitivne podobe o sebi

Mladostništvo je čas velikih izzivov, čas pospešenega telesnega, čustvenega, kognitivnega in socialnega razvoja. Po eni strani mladostnik stremi k neodvisnosti in samostojnosti, po drugi strani pa je notranje ranljiv, negotov, spopada se s strahovi in se v odraslem svetu z odraslimi težko znajde.

Mladostnik v obdobju zorenja in sprememb pogosto niha v razpoloženju, svoja čustva težje prepoznava in poimenuje. Čustveno nihanje pa se pogosto kaže tudi v njegovem impulzivnem in nepredvidljivem vedenju. Čas mladostništva je tudi čas raziskovanja novih odnosov, zaljubljanja, raziskovanja spolnosti, iskanja sebe, gradnje lastne identitete,…

Skupina je namenjena mladostnikom, ki v varnem terapevtskem okolju v krogu sovrstnikov in terapevta  raziskujejo odgovore na vprašanja odraščanja

 • Kako povedati to kar mislim, čutim in doživljam
 • Kako se postaviti zase
 • Kdaj in kako varno v spolni odnos
 • Kaj je partnerski in kaj prijateljski odnos
 • Kako ravnati, kadar me pusti fant/ punca
 • Kako se spopadati s stiskami v vsakdanjem življenju
 • Kaj me v življenju veseli, kako se odločiti za ustrezen poklic, kako prevzeti odgovornost zase, kako dobiti in vzdrževati motivacijo za šolo

Skupina je namenjena mladostnikom in poteka 1x tedensko, 60 – 90 minut.