Andreja Barbara Jaš

univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka zakonske in družinske terapije, specialistka klinične art terapije

Sem  univerzitetna diplomirana psihologinja. Specializirala sem s področja zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani,  klinične ekspresivne art terapije  pri dr. Avi Goren – Baru (Izrael) in  se izobraževala s področja igralne terapije pri Felicii Caroll (ZDA). Sem certificirana mediatorka in šolska mediatorka, ter supervizorka v izobraževanju. Tudi sama sem vključena v proces supervizije.

15 let sem opravljala terapevtsko delo z zasvojenimi in njihovimi družinami, ter bila strokovna vodja programa Terapevtska skupnost za zasvojene starše in njihove otroke Projekt človek kjer sem kot terapevtka delala s posamezniki, družinami, pari in otroki. Od leta 2008 sem bila članica upravnega odbora in strokovnega sveta programov Projekt človek. Sem mentorica študentom pri praksi in so mentorica pri diplomskem raziskovanju.

Redno se udeležujem izobraževanj, mednarodnih konferenc, strokovnih predavanj in delavnic na katerih tudi sama predavam s področja terapevtskega dela z otroki in odraslimi. Izvajam tudi predavanja za starše in vzgojitelje. Sodelovala sem kot asistentka dr. Avi Goren-Baru pri študiju Ekspresivne art terapije, danes pa na omenjenem študiju vodim izobraževanje s področja objektnih odnosov in terapije. Na Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani izvajam supervizijo psihosocialne prakse za študente.

Sem poročena, mati dveh najstniških otrok ob katerih se vsakodnevno učim in rastem. Rada imam lepoto in naravo.

Ane Marie Gačnik

univ. dipl. psihologinja, specializantka integrativne psihoterapije

Ane Marie Gačnik

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka integrativne psihoterapije.

Tekom študija psihologije, sem preko prakse in kot prostovoljka pridobivala izkušnje na področju diagnostike in dela z otroki s posebnimi potrebami v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. 

Po končanem študiju sem pričela z delom na področju socialnega varstva, kjer sem opravila pripravništvo in strokovni izpit. Imam več let delovnih izkušenj pri delu z odraslimi, mladostniki in njihovimi družinami ter vodenjem skupin za starše in mladostnike.

Redno se udeležujem izobraževanj, delavnic, mednarodnih konferenc in strokovnih predavanj. Najbolj me zanimajo teme mladostništva. Tudi sama izvajam predavanja o mladostništvu, predvsem za starše in strokovne delavce, ki delajo z mladimi. 

Poleg stalnega izobraževanja skrbim, da je moje delo s klienti pod rednim supervizijskim nadzorom in da sem tudi sama vključena v proces psihoterapije, kar se mi zdi ključnega pomena za rast in razvoj terapevta. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (Društvo SINTA), ter Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri delu me zavezujeta Etična kodeksa omenjenih združenj. 

Navdušuje in pomirja me stik z naravo in živalmi. Rada imam morje v vseh njegovih lepotah, branje in ustvarjanje. Svoj čas rada namenjam družini, živalim in odnosom, ki so mi vredni in v katere z veseljem vlagam. 

JERNEJA MUNC

profesorica likovne umetnosti, specialistka klinične ekspresivne art terapije

Ane Marie Gačnik

Delo z ljudmi in umetnost sta dve področji zanimanja, ki sta me v življenju najbolj zaznamovali. Že od leta 1999 sem se srečevala z ranljivimi skupinami ljudi, najprej kot prostovoljka v mladinskem centru in kasneje kot strokovna delavka v različnih organizacijah. Posvečala sem se otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so bile posledica nasilja in različnih oblik zlorab. Delo z njimi me je še posebej pritegnilo, želela sem biti oseba, ki jim bo znala prisluhniti in pomagati v stiski, zato sem opravila strokovni izpit s področja socialnega varstva, kasneje pa sem postala svetovalka za nasilje v družini in spolne zlorabe.

Od leta 2018 sem sodelovala pri oblikovanju programa mobilnega psihosocialnega svetovanja za mladinske centre in sem se kasneje tudi zaposlila kot psihosocialna svetovalka v Javnem zavodu Mladi zmaji. Še posebej v času epidemije COVID-19 sem veliko svojega časa posvetila mladim v stiski in jim nudila pomoč preko različnih spletnih orodij. Mentorirala sem ekipo študentov, ki je preko spletne platforme nudila podporo mladim, ki je bila v tej obliki edinstvena v Sloveniji. Sodelujem pri evropskem projektu »SNAC Mental Health«, ki je namenjen oblikovanju smernic dela z mladimi v duševni stiski na področju Evrope.

Po izobrazbi sem profesorica likovne umetnosti in verjamem, da je umetnost orodje, ki lahko močno prispeva pri premagovanju osebnih izzivov in stisk. Zato sem svoje znanje nadgradila s študijem  terapije z izrazno umetnostjo (Clinical Expressive Arts Therapy) pri dr. Aviju Goren-Baru (Izrael).